< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

DR. BONNY VAN STEENSEL

Universitair docentBonny van Steensel is universitair docent bij de afdeling pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) aan de Universiteit van Amsterdam. Daar verzorgt zij onderwijs en doet zij wetenschappelijk onderzoek. Alle onderzoeken waar Bonny bij betrokken is betreffen klinisch relevant onderzoek. Voorbeelden zijn: het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van (angst) interventies, het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen met verschillende diagnosen (bijv. angststoornissen, ADHD, autisme spectrum stoornis), en het onderzoeken van de samenhang tussen ouder- en kind-factoren. Naast haar werk als universitair docent is Bonny werkzaam als GZ-psycholoog. In die functie verricht zij diagnostisch onderzoek en biedt zij behandeling aan kinderen met uiteenlopende problemen (bijv. angstklachten, stemmingsklachten, problemen met het zelfbeeld, de aandacht en concentratie of de sociale vaardigheden)