< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

IRIS LANGEREIS

Dagelijks projectleider Samen Angsten AangaanIris is psycholoog bij GGZ Delfland en tevens junior onderzoeker op het project Samen Angsten Aangaan bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden.