< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

PROF. MICHIEL WESTENBERG

Hoofd PreventieMichiel is verantwoordelijk voor preventie en medeoprichter van het Kenniscentrum. Daarnaast is hij hoogleraar bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspychologie aan de Universiteit Leiden.


Contact

E-mail: westenberg@fsw.leidenuniv.nl

Tel: +31 71 527 3628


Medewerkerspagina Universiteit Leiden