< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

DR. MARIEKE BOS

Hoofd OnderwijsKort cv

Marieke is verantwoordelijk voor de onderwijsleerlijnen binnen het Kenniscentrum. Daarnaast werkt ze als universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek is gericht op het begrijpen van neurobiologische mechanismes die een rol spelen bij het onstaan en het instand houden van mentale problemen tijdens de adolescentie. Om dit grote vraagstuk beter te begrijpen maakt ze gebruik van allerlei verschillende methodes en technieken, waaronder hersenscans (MRI) en hormonen (puberteitshormonen zoals estradiol en testosteron).

Eén van de onderzoeksvragen die ze de komende periode wil beantwoorden is waarom angstproblemen tijdens de adolescentie meer voorkomt bij meisjes dan bij jongens. In dit onderzoek richt ze zich specifiek op de rol van puberteitshormonen en hoe angst wordt aangeleerd en uitgedoofd.

Contact

E-mail: m.g.n.bos@fsw.leidenuniv.nl

Tel : +31 71 527 6624


Medewerkerspagina Universiteit Leiden
LinkedIn