< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

Signalering, Preventie & Interventie bij Leerlingen met angstDoe je ook mee met het SPIL-programma? Scholen, leraren en zorgmedewerkers die met ons mee willen denken of doen zijn van harte welkom!

Sinds 1 februari kunnen leraren en zorgmedewerkers terecht bij onze telefonische hulplijn 071 527 5464. Lees hieronder meer info.

Radio LEF maakte een podcast over het SPIL-programma: luister hier.


Achtergrond

Stress- en angstklachten zijn wereldwijd de meest voorkomende mentale problemen en ontstaan vaak al in de kindertijd. Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over en kunnen onbehandeld leiden tot eenzaamheid, andere psychische stoornissen, middelmisbruik, sociale problemen, verslechterde schoolprestaties of schooluitval.

Stress- en angstklachten worden vaak niet tijdig herkend, omdat ze zich uiten in teruggetrokken gedrag, of juist in andere gedragsproblemen of schoolweigering, waarbij niet altijd aan onderliggende angsten gedacht wordt. Wanneer jeugdigen pas hulp krijgen op het moment dat klachten escaleren, is vaak een langdurig en kostbaar behandeltraject nodig, waarvoor bovendien lange wachtlijsten zijn.

Leerlingen met stress- en angstklachten worden hierdoor gehinderd in hun ontwikkeling, zowel binnen als buiten de school. Leraren en zorgmedewerkers willen hen graag ondersteunen, maar missen soms de tijd, ruimte, kennis en vaardigheden om op tijd signalen op te pikken en hier goed mee om te gaan.


Doel

Het doel van het SPIL-programma is om in nauwe samenwerking met Leidse scholen stress- en angstklachten bij kinderen en jongeren vroegtijdig op te sporen en te verhelpen. Hiermee willen we een veilig leerklimaat en gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren en schooluitval voorkomen.

We starten met focusgroepen van leraren en zorgmedewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs in Leiden, waarin we onderzoeken op welke wijze we het beste tegemoet kunnen komen aan hun ondersteuningsbehoefte. Wat hebben zij nodig aan kennis, training en ondersteuning om effectief met signalen van stress en angst in de klas om te gaan? En wat is er nodig voor hun leerlingen?

We ontwikkelen een telefonische hulplijn voor leraren en zorgmedewerkers, workshops en andere elementen die uit deze focusgroepen naar voren komen. Ook zullen we samen met scholen leerlingen identificeren die baat kunnen hebben bij een vroege interventie. We bieden kortdurende, laagdrempelige, vernieuwende en wetenschappelijk onderbouwde interventies, speciaal gericht op sociale angst, specifieke fobie├źn en spreekangst.

Met dit programma werken we toe naar een duurzame en structurele samenwerking tussen Leidse scholen en het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd. Gezamenlijk werken we aan nieuwe kennis en interventies, die sneller toegepast kunnen worden in het onderwijs.


Hulplijn

Vanaf 1 februari 2021 biedt het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd een telefonische hulplijn voor leraren en zorgmedewerkers in en rond de school. Zij kunnen bellen met vragen over angst bij leerlingen, zoals: hoe herken je angst? Wat kun je doen in de klas? Waar kan een leerling passende hulp krijgen?

We zijn bereikbaar op 071 527 5464 en houden open spreekuren op elke werkdag vanaf 9.00 - 17.00 uur. Je kunt dan bellen voor korte vragen (max 10 min).

Wil je een vraag of kwestie voorleggen die meer tijd vergt? Bel hiervoor tijdens het open spreekuur of stuur een e-mail naar kas@fsw.leidenuniv.nl.

Natuurlijk kun je je vragen ook per e-mail aan ons voorleggen!


Aanmelden

Het programma is nog volop in ontwikkeling, dus gedurende de looptijd (2020-2022) kun je op deze website meer informatie vinden. Wil je met ons meedenken, meedoen of meer weten? Neem contact op met Emma van Erp, dagelijks projectleider, via kas@fsw.leidenuniv.nl.

Partners: Gemeente Leiden, Leiden Kennisstad, Leiden Education Fieldlab (LEF), Stedelijk Gymnasium Leiden, Vlietland College, De Singel, Da Vinci College Lammenschans, LUBEC (Universiteit Leiden).


Nieuwbrieven

nieuwsbrief september 2021
nieuwsbrief juli 2021
nieuwsbrief april 2021
nieuwsbrief februari 2021
nieuwsbrief december 2020

DR. ANKE KLEIN

Dagelijkse Leiding

DR. ANIKA BEXKENS

Hoofd Zorg

PROF. MICHIEL WESTENBERG

Hoofd Preventie