< Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd

Cool Little KidsCool Little Kids kan ouders helpen om angst en verlegenheid bij hun kind te voorkomen en verminderen. Ouders met verlegen en/of angstige kinderen van 2-6 jaar kunnen nu meedoen aan ons project!


Achtergrond

Ieder kind is wel eens bang en dat is heel normaal. Een aantal kinderen is én blijft echter zo angstig, waardoor zij een angststoornis ontwikkelen. Ondanks dat er effectieve methodes bestaan ter behandeling van angststoornissen, komen veel kinderen en volwassenen met een angststoornis nooit bij een behandelaar terecht. Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die erg verlegen en teruggetrokken zijn rond de leeftijd van 2-6 jaar, een tot wel 6 keer zo grote kans hebben op het ontwikkelen van angststoornissen op latere leeftijd. Dit gedrag is daardoor een erg geschikte indicator voor preventie. Helaas zijn er in Nederland nog geen beschikbare programma’s om deze kwetsbare jonge kinderen hiertegen te kunnen beschermen.


Doel

Het doel van het Cool Little Kids project is om ouders een mogelijkheid te bieden om angstproblemen bij hun verlegen kinderen te voorkomen. Dit doen wij door het onderzoeken van de effectiviteit van een nieuw programma voor ouders van verlegen kinderen van 2-6 jaar. In het project worden 2 programma’s onderzocht:


1) Een oudertraining

In deze training, bestaande uit 6 bijeenkomsten met 6-8 ouders per groep, krijgen ouders uitleg over angst en verlegen gedrag. Ouders leren technieken die zij zelf thuis kunnen toepassen. Deze training is oorspronkelijk ontwikkeld in Australië waar deze effectief is bevonden in het voorkomen van angstproblemen tot wel 11 jaar later.


2) Een boek met algemene opvoedingstips

Dit boek behandelt verschillende onderwerpen die ouders kunnen helpen. Ook worden er praktische tips besproken die ouders zelf kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: hoe kan je als ouder het beste omgaan met de gevoelens van je kind en hoe kun je je kind het beste belonen voor goed gedrag. Ouders die deelnemen aan het project worden willekeurig bij 1 van de 2 programma’s ingedeeld. Vlak voor de deelname aan het programma en op 3 momenten na het programma wordt hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan een interview over de mogelijke angsten van hun kind.


Aanmelden en meer informatie

Meer informatie over het Cool Little Kids project, de programma’s, het onderzoek en hoe je je kan aanmelden vind je op onze projectpagina van de Universiteit Leiden.

PROF. MICHIEL WESTENBERG

Hoofd Preventie

DR. LEONIE VREEKE

Projectleider Cool Little Kids

NINA KOMRIJ

Dagelijks projectleider Cool Little Kids